Colofon

De AchterhoeknieuwsOostGelre.nl is een uitgave van:

BDUmedia

Marconistraat 33

3771 AM Barneveld

Redactieadres:

Helmkamp 45

7091 HS Dinxperlo

Telefoon: (0315) 659135

E-mail: achterhoeknieuws.og@bdu.nl

Uitgever

Wiljo Klein Wolterink

Hoofdredacteur:

Daan Bleuel

Regiochef

Alex Monster

Redacteur

Lydia ter welle

Telefoon: 06-30496628

E-mail: l.t.welle@bdu.nl

Advertenties krant en website:

BDUmedia

Helmkamp 45

7091 HS Dinxperlo

Telefoon: (0315) 659130

E-mail: verkoop.go@bdu.nl

Rubrieksadvertenties:

E-mail: www.bdurubriek.nl

De Mediadocumentatie van alle uitgaven van
BDUmedia is beschikbaar via Internet:

E-mail: Naar Mediadocumentatie >>

Bezorgklachten?

Deze kunt u doorgeven via het bezorgklachtenformulier >>

Of via telefoonnummer 088-0109801

© Alle auteursrechten en databankrechten van de inhoud van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij de BDUmedia c.q. de betreffende auteur.